Gyvybės draudimasGyvybės draudimas

Gyvybės draudimas – tai draudimo rūšis, kai apdraudžiama asmens

gyvybė ir sveikata. Gyvybės draudimas bei draudimas nuo nelaimingų atsitikimų apsaugo apdraustojo asmens ir jo šeimos finansinį stabilumą mirties, sužalojimų ar kritinių ligų atveju.