Kelionių draudimasKelionių draudimas

Kelionės draudimas apsaugo nuo neplanuotų išlaidų kelionės metu susižeidus ar susirgus. Priklausomai nuo kelionės pobūdžio galima pasirinkti keletą kelionės draudimo rūšių:

Medicininių išlaidų draudimas (apmoka gydymosi bei esant reikalui transportavimo išlaidas)

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (išmoka išmoką kelionės metu lūžus kaulams, neįgalumo ar mirties atveju)

Bagažo draudimas (apmoka išlaidas, patirtas dėl dingusio ar sugadinto bagažo)

Kelionės nuostolių draudimas (apmoka išlaidas, patirtas dėl neįvykusios, nutrūkusios kelionės)

Civilinės atsakomybės draudimas (apmoka apdraustojo padarytą žalą kitiems asmenims, pvz. slidinėjimo metu sužalojus kitą žmogų)